ACTE ȘI INFORMAȚII NECESARE

Legalizări, Traduceri, Partaj, Testament, Procuri, Succesiuni, Contracte
Vânzare sau Donație
Taxe notariale pentru Contracte sau Donații și informațiile privind aceste proceduri.
Moștenirea – Succesiunea
Ce este Succesiunea, ce presupune , cine sunt moștenitorii, etc.
PROCURI – Împuterniciri
Diferite PROCURI de împuternicire și actele necesare pentru acestea.
Alte Acte
Declarații. programul Prima casă, Contract de comodat, Schimburi, Partaje, etc.

PROGRAM

Luni - Vineri 8:30 - 16:30 (la cerere, Biroul Notarial este deschis și Sâmbăta)
Disponibilitate pentru DEPLASARE

În situații speciale notarul se poate deplasa la domiciliul solicitantului. De asemenea, poate încheia acte cu deținuții din Penitenciare, sau pentru persoanele internate la Spital.

Întrebări

Vă răspundem!